Selasa, 16 November 2010

PLESETAN JAWA

Bahasa Plésétan jawa


Di daerah Jogja ada basa yang diplesetkan dari aksara jawa "hanacaraka" , kalau anda pernah dengar atau lihat tulisan DAGADU ini berarti MATAMU,..

Plesetan ini merupakan kombinasi dari mengutak-atik aksara jawa.

Aksara jawa baris 1 ditukar karo baris 3, baris 2 ditukar baris 4, dan sebaliknya baris 3 dengan 1, baris 4 dengan 2.


Sedangkan kolom dan sandangannya sama.


Kayakiyé rumusé :

1. ha na ca ra ka =======> pa dha ja ya nya
2. da ta sa wa la =======> ma ga ba tha nga
3. pa dha ja ya nya =====> ha na ca ra ka
4. ma ga ba tha nga =====> da ta sa wa la


Tuladha (contoh) :

matamu ============> dagadu
kowé ==============> nyothé
turu ==============> gunyu
mangan ============> daladh
ayu ===============> paru
mas ===============> dab

lan seterusé... dst...


*****