Jumat, 30 April 2010

P O E R W O K E R T O - (1913 ~ 1963)

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Raden Toemenggoeng Ario Tjokroadisoerjo van Poerwokerto met Raden Ajoe
Albumtitel: De Regenten van Midden-Java en hunne Raden Ajoe's
Trefwoord/Keyword: Banyumas,indigenous administration,indigenous administrators,women,Jawa Tengah,Indonesia
Persoon/Person: Tjokroadisoerjo, R.T.A.
Maker/Artist: Hisgen & Co., O. / Semarang
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1930
Herkomst/Provenance: Gulik, R.H. van

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Snijtuin Karangtengah van suikeronderneming Poerwokerto te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,sugar cane,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Administratiekantoor van de Deli Planters Vereeniging te Poerwokerto
Trefwoord/Keyword: employers organizations,offices,Purwakarta,tobacco
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Een leerling van de Normaalschool Poerwokerto aan het speerwerpen tijdens atletiekwedstrijden te Poerworedjo
Albumtitel: Atletiekwedstrijden op Java
Trefwoord/Keyword: athletics,children,games,Purworejo,schools,sport
Datum/Date: 1924
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Groot gezelschap heren, o.a. bestuursambtenaren, in de Bayerische Bierstube te Batavia
Detailbeschrijving/Detailed description: Zittend v.l.n.r.: Dr W.R. Pieters, controleur afdeling Priangan; S.G. Nooteboom, assistent-resident te Soemedang; Th.C. Leeuwendal, assistent-resident t.b.; J.C. Ligtvoet, assistent-resident te Pandeglang; F. van Mourik, assistent-resident voor de bestuurshervorming; mr v.d. Pas; W.J. van Haeften, assistent-resident Batavia; H. ter Laag, resident voor de bestuurshervorming; mr A.P.G. Hens, secretaris van de commissie voor de bestudering van het vraagstuk der stadsvorming; H.J. de Groot, assistent-resident te Madjalengka; D.H. de Jong, agent te Belawan van de KPM; C.E. van Aken (rechts van de paal), agent te Medan van Stoomvaart Mij Nederland; F.A.E. Drossaers, directeur Departement van Binnenlands Bestuur; mr H. Fievez de Malines van Ginkel (links van de paal), resident van Batavia; Charles Olke (II) van der Plas, resident van Cheribon; G. Schwencke, assistent-resident te Bandoeng; B. Boelstra, assistent-resident te Serang; mr A.W. van Zadelhoff, assistent resident voor de bestuurshervorming; G. van Brakel, hoofd van het Kantoor voor de Bevolkingsrubberrestrictie; mr C.C.J. Maassen, adviseur voor agrarische zaken en verplichte diensten; dr W.J. Beck, adviseur voor de bestuurshervorming; mr B.J.G. Hogewind, assistent-resident te Tasikmalaja; mr H.D. van Werkum, assistent-resident te Indramajoe; W.A. van der Capellen, assistent-resident te Poerwokerto; dr A.C. Tobi, assistent-resident t.b.; D.H. Burger, controleur t.b. Staand v.l.n.r.: S.L.J. van Waardenburg, assistent-resident Afd. Bestuurszaken der Buitengewesten; D. van der Meulen, assistent-resident Palembangse Benedenlanden; G.J. Scholten, controleur t.b. voor het Kantoor van de Bevolkingsrubberrestrictie; dr A. Jansen, controleur t.b. voor de bestuurshervorming; C.J. Seegeler, controleur voor politie te Batavia; D. Hoen, asp. controleur t.b.; onbekend; mr A.F. Bulthuis, controleur Afd. Bestuurszaken der Buitengewesten; A.M. v.d. Elst, resident van Bantam; A.A.J. Warmenhoven, adjunct-referendaris op het Bureau voor Regeli Mourik, F. van 0 ym 1995/04/01 1936/03/28 ymd 0 A. Jansen, A.A.J. Warmenhoven, A.C. Tobi, A.F. Bulthuis, A.M. van der Elst, A.P.G. Hens, A.W. van Zadelhoff, B. Boelstra, B.J. Smits, B.J.G. Hogewind, C.C.J. Maassen, C.E. van Aken, C.J. Seegeler, Ch.F.H. Welter, Ch.O. van der Plas, D. Hoen, D. van der Meulen, D.H. Burger, D.H. de Jong, F. van Mourik, F.A.E. Drossaers, F.J. Muller, G. Schwencke, G. van Brakel, G.J. Scholten, H. Fievez de Malines van Ginkel, H. ter Laag, H.D. van Werkum, H.J. de Groot, J.C. Ligtvoet, J.J. Drost, Mr. Van de Pas, N. Commijs, P.M. Adriaanse, R.A.H. Beissel von Gymnich, S.G. Nooteboom, S.L.J. Waardenburg, Th.C. Leeuwendal, W. Schilperoort, W.A. van der Capellen, W.J. Beck, W.J. van Haeften, W.R. Pieters Jakarta Raya, civil servants, restaurants 13x15,5cm Originele foto in het bezit van P. van Mourik, Andel (Album XII)
Trefwoord/Keyword: colonial administrators,Jakarta Raya,restaurants,Indonesia
Persoon/Person: Zadelhoff, A.W. van,Werkum, H.D. van,Welter, Ch.F.H.,Warmenhoven, A.A.J.,Waardenburg, S.L.J.,Tobi, A.C.,Smits, B.J.,Seegeler, C.J.,Schwencke, G.,Scholten, G.J.,Schilperoort, W.,Plas, Charles Olke (II) van der,Pieters, W.R.,Pas, Van de,Nooteboom, S.G.,Muller, F.J.,Mourik, F. van,Meulen, D. van der,Maassen, C.C.J.,Ligtvoet, J.C.,Leeuwendal, Th.C.,Laag, H. ter,Jong, D.H. de,Jansen, A.,Hogewind, B.J.G.,Hoen, D.,Hens, A.P.G.,Haeften, W.J. van,Groot, H.J. de,Fievez de Malines van Ginkel, H.,Elst, A.M. van der,Drost, J.J.,Drossaers, F.A.E.,Commijs, N.,Capellen, W.A. van der,Burger, D.H.,Bulthuis, A.F.,Brakel, G. van,Boelstra, B.,Beissel von Gymnich, R.A.H.,Beck, W.J.,Aken, C.E. van,Adriaanse, P.M.
Datum/Date: 28-03-1936
Collectie/Collection: Mourik, F. van
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Regent van Poerwokerto, Raden Toemenggoeng Mertha dhi Redja, en echtgenote
Trefwoord/Keyword: Banyumas,indigenous administration,women,Jawa Tengah,Indonesia
Persoon/Person: Mertha dhi Redja, R.T.
Techniek/Art technique: Albuminedruk
Maker/Artist: Page, J. / Java
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1863
Herkomst/Provenance: Zoetelief, Uit de nalatenschap van J.P.
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: G.E. Raket (staand voor de boom) met zijn collega's van de Europese Lagere School te Poerwokerto
Albumtitel: Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,schools,teachers,Jawa Tengah,Indonesia
Persoon/Person: Raket, G.E.
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1930
Collectie/Collection: Raket-Bischoff, M.
Herkomst/Provenance: Raket, Mevrouw E.J.C. / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Rijstoogst bij Poerwokerto
Trefwoord/Keyword: Banyumas,harvesting,landscapes,rice,sawah,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1935
Collectie/Collection: Ritman, J.H.
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Kantoor van Jacobson Van den Berg & Co. te Poerwokerto
Trefwoord/Keyword: offices,Purwakarta,trading companies
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1955
Herkomst/Provenance: Triezenberg, R.B. / Leidschendam
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Personeel van Jacobson Van den Berg & Co. te Poerwokerto
Trefwoord/Keyword: office workers,Purwakarta,trading companies
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1955
Herkomst/Provenance: Triezenberg, R.B. / Leidschendam
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Regent van Poerwokerto, Raden Toemenggoeng Mertha dhi Redja
Trefwoord/Keyword: Banyumas,indigenous administration,Javanese,Jawa Tengah,Indonesia
Persoon/Person: Mertha dhi Redja, R.T.
Techniek/Art technique: Albuminedruk
Maker/Artist: Woodbury & Page / Java
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1863
Herkomst/Provenance: Zoetelief, Uit de nalatenschap van J.P.
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Spoorbrug over de Serajoe tussen Poerwokerto en Kroja
Albumtitel: Trefwoord/Keyword: Banyumas,bridges,railways,Jawa Tengah,Indonesia
Maker/Artist: Dusseldorp, Wouter Theodorus van
Datum/Date: June-1930
Collectie/Collection: Sips, L.
Herkomst/Provenance: Sips, L. / Gouda
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Constructie van een spoorwegtunnel voor de Staatsspoorwegen, mogelijk tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Detailbeschrijving/Detailed description: Op een bordje links van het midden staat: K.W. [Kunstwerk] No. 28 [?]. Viaduct W 8m. Pik 134 . 31 K.
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,railways,tunnels,European,workers,Indonesia
Datum/Date: 1914
Einddatum/End date: 1915
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Watertoren op Java (middenachter), mogelijk om stoomlocomotieven van water te voorzien, mogelijk op de spoorlijn in aanleg tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,water distribution,Indonesia,railways
Datum/Date: 1913
Einddatum/End date: 1916
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Constructie van een spoorwegtunnel voor de Staatsspoorwegen, mogelijk op de spoorlijn tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa,construction,railways,tunnels,European,workers,Jawa Tengah,Indonesia
Datum/Date: 1914
Einddatum/End date: 1915
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Constructie van een spoorwegtunnel voor de Staatsspoorwegen, mogelijk op de spoorlijn tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,railways,tunnels,European,workers,Jawa Barat,Indonesia
Datum/Date: 1914
Einddatum/End date: 1915
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Europeanen, vermoedelijk op een sluisbrug, die mogelijk verband houdt met het aanleggen van de spoorlijn tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,bridges,European,houses,Indonesia,railways,construction
Datum/Date: 1913
Einddatum/End date: 1916
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Constructie van een spoorwegtunnel, mogelijk voor de spoorlijn tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,railways,tunnels,European,workers,Indonesia
Datum/Date: 1914
Einddatum/End date: 1915
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Aanleg van een spoorbrug (middenachter) naast een lager gelegen weg (voorgrond), mogelijk voor de spoorlijn tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,roads,workers,Indonesia,bridges,railways
Datum/Date: 1913
Einddatum/End date: 1916
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Europeaan bij de aanleg van een viaduct voor een spoorlijn, mogelijk tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,workers,European,Indonesia,bridges,railways
Datum/Date: 1913
Einddatum/End date: 1916
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Aanleg van een spoorlijn, mogelijk tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,railways,landscapes,construction,workers,Indonesia
Datum/Date: 1913
Einddatum/End date: 1916
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Spoorweg in aanleg, mogelijk tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,landscapes,Indonesia,bridges,railways
Datum/Date: 1913
Einddatum/End date: 1916
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Spoorweg in aanleg, mogelijk tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,railways,Indonesia
Datum/Date: 1913
Einddatum/End date: 1916
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Spoorweg in aanleg, mogelijk tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,workers,Indonesia,railways
Datum/Date: 1913
Einddatum/End date: 1916
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Constructie van de peiler van een spoorweg, mogelijk tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,workers,Indonesia,bridges,railways
Datum/Date: 1913
Einddatum/End date: 1916
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Sumber : http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com_memorix&Itemid=28&task=result&cp=1
*****

Rabu, 28 April 2010

B A N J O E M A S (Tempo Doeloe)

Beeldbank de Beschrijving / Images Description :

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Inspectie per motorlorrie, vermoedelijk op de suikerfabriek Kali Bogor te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,plantations,railways,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Inspectie per auto, vermoedelijk op de suikerfabriek Kali Bogor te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: automobiles,Banyumas,plantations,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Residentshuis te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,civil administration,houses,residents,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1900
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Indonesiër tijdens de Eerste Politionele Actie aangetroffen in een gevangenis te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,Indonesian,famine,military,punishment,death,Jawa Tengah,Indonesia
Datum/Date: 16-08-1947
Herkomst/Provenance: Nieuwenhuyzen, J. / Oegstgeest
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Spoorbrug over de Serajoe bij Banjoemas
Albumtitel: Staatsspoor- en Tramwegen
Trefwoord/Keyword: bridges,Cilacap,railways,rivers,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1930
Herkomst/Provenance: Drejer-de Iongh, D. / OestgeestCollectie: KITLV
Beschrijving/Description: Spoorbrug van de Serajoedal Stoomtram Maatschappij over de Kali Serajoe bij Poerwaredja ten noordoosten van Banjoemas
Trefwoord/Keyword: aerial photography,Banyumas,bridges,railways,rivers,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Spoorbrug over de Kali Serajoe ten westen van Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,bridges,railways,rivers,Jawa Tengah,Indonesia
Techniek/Art technique: Albuminedruk
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Spoorbrug over de Kali Serajoe ten westen van Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,bridges,railways,rivers,Jawa Tengah,Indonesia
Techniek/Art technique: Albuminedruk
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Trein op een klein stationnetje in de buurt van Banjoemas, Midden-Java
Trefwoord/Keyword: Banyumas,railway stations,trains,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Collectie/Collection: Nieuwenhuis, A.W.
Herkomst/Provenance: Herfst-Nieuwenhuis, Mevrouw M. / Leiden

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Watervang te Tjilangap, res. Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,waterworks,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1925
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Kruin van de Goenoeng Slamet gezien vanaf Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,volcanoes,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1900
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Suikerfabriek Klampok ten oosten van Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,industrial plants,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Elektrische pompen in suikerfabriek Klampok ten oosten van Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,electric power,industrial plants,interiors,machinery,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Kookpannen en koeltroggen van suikerfabriek Klampok ten zuiden van Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,industrial plants,interiors,machinery,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Locomotiefremise van suikerfabriek Klampok ten oosten van Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,locomotives,railways,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1910
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Afpakruimte in suikerfabriek Klampok, de eerste elektrische, ten oosten van Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,electric power,industrial plants,plantations,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Molentation in suikerfabriek Klampok, de eerste elektrische, ten oosten van Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,electric power,industrial plants,plantations,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Raden Adipati Ario Gondosoebroto van Banjoemas met Raden Ajoe
Albumtitel: De Regenten van Midden-Java en hunne Raden Ajoe's
Trefwoord/Keyword: Banyumas,indigenous administration,indigenous administrators,women,Jawa Tengah,Indonesia
Persoon/Person: Gondosoebroto, R.A.A.
Maker/Artist: Hisgen & Co., O. / Semarang
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1930
Herkomst/Provenance: Gulik, R.H. van

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Regent van Banjoemas
Albumtitel: Photografieën
Trefwoord/Keyword: Banyumas,indigenous administration,Javanese,Jawa Tengah,Indonesia
Maker/Artist: Woodbury & Page / Java
Datumaanduiding/Date information: Voor
Datum/Date: 1868
Collectie/Collection: Muhlenfeld, J.G. en A.
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Javaanse vrouw te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,Javanese,women,Jawa Tengah,Indonesia
Techniek/Art technique: Albuminedruk; goudgetoond
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1880
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: K. Wijbrands, resident van Banjoemas, Midden-Java
Trefwoord/Keyword: Banyumas,colonial administrators,Jawa Tengah,Indonesia
Persoon/Person: Wijbrands, K.
Datum/Date: 1917
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Dochter en zoon van de regent van Banjoemas
Detailbeschrijving/Detailed description: Zij werd later de eerste echtgenote van Nata Ningprang
Trefwoord/Keyword: Banyumas,children,Javanese,women,Jawa Tengah,Indonesia
Techniek/Art technique: Albuminedruk
Maker/Artist: Woodbury & Page / Java
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1870
Herkomst/Provenance: Zoetelief, Uit de nalatenschap van J.P.
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Personeel van de tabaksonderneming Patrik Radja te Banjoemas
Albumtitel: Souvenir onderneming Patik Radja, ca. 1902
Trefwoord/Keyword: Banyumas,houses,personnel,plantations,tobacco,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1902
Herkomst/Provenance: Voskuil, R.P.G.A. / Oosterbeek
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Personeel van de tabaksonderneming Patik Radja te Banjoemas
Albumtitel: Souvenir onderneming Patik Radja, ca. 1902
Trefwoord/Keyword: Banyumas,personnel,plantations,tobacco,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1902
Herkomst/Provenance: Voskuil, R.P.G.A. / Oosterbeek

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Bestuur van de afdeling Soekaradja (Hoen Kiok) van de Vereeniging Tiong Hoa Hwe Koan te Soekaradja
Detailbeschrijving/Detailed description: Midden: vermoedelijk dhr. Tjioeng A Hwe (luitenant der Chinezen van afdeling Banjoemas)
Trefwoord/Keyword: Banyumas,Chinese,clubs,Jawa Tengah,Indonesia
Persoon/Person: Tjioeng A Hwé
Techniek/Art technique: Ontwikkelgelatinezilverdruk (OGZ)
Datum/Date: 1908
Herkomst/Provenance: J.J. Meyer
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Chinese stakingsbrekers op de suikerfabriek Kalibogor te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,Chinese,strikes,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Inheems kantoorpersoneel op de suikerfabriek Kali Bogor te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,Javanese,office workers,plantations,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Wajang orangvoorstelling op de pasar malam te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,trade fairs,wayang orang,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1950
Collectie/Collection: Laak, G. van de
Herkomst/Provenance: Laak, G. van de / Hengelo O.

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Regent van Banjoemas, Raden Adipati Tjakra Negara, met zijn zoon
Albumtitel: Vues de Java
Trefwoord/Keyword: Banyumas,children,indigenous administration,Javanese,Jawa Tengah,Indonesia
Persoon/Person: Tjakra Negara, R.A.
Maker/Artist: Woodbury & Page / Batavia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1863
Herkomst/Provenance: Stockum, van veiling (door G.P. Rouffaer) / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Patih van Pemalang, Raden Toemenggoeng Reksa Negara, met echtgenote tijdens hun verbanning naar Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,indigenous administration,Javanese,Pemalang,women,Jawa Tengah,Indonesia
Persoon/Person: Reksa Negara, R.T.
Techniek/Art technique: Albuminedruk
Maker/Artist: Woodbury & Page / Java
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1863
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Feestelijke opening bij Banjoemas, vermoedelijk van een leiding
Trefwoord/Keyword: Banyumas,irrigation,European,Eurasians,women,feasts,Jawa Tengah,Indonesia
Techniek/Art technique: Albuminedruk
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1880
Collectie/Collection: Nieuwenhuys, R.
Herkomst/Provenance: Nieuwenhuys, R. / Amsterdam

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Landbouwgrond met de Slamet bij Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,volcanoes,agricultural land,landscapes,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1900
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Hoofdleiding tussen Bandjar en Tjahjana bij Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,hydraulic engineering,irrigation,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Hoofdleiding met spoelssluis en doorlaatsluis (rechts) tussen Bandjar en Tjahjana bij Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,hydraulic engineering,irrigation,sluices,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Waterwerk in de hoofdleiding tussen Bandjar en Tjahjana bij Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,hydraulic engineering,irrigation,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Afbrande markt te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,marketplaces,military campaign,Jawa Tengah,Indonesia
Datum/Date: 1947
Einddatum/End date: 1950
Collectie/Collection: Laak, G. van de
Herkomst/Provenance: Laak, G. van de / Hengelo O.

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Duiker in de hoofdleiding tussen Bandjar en Tjahjana bij Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,hydraulic engineering,irrigation,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Duiker in de hoofdleiding tussen Bandjar en Tjahjana bij Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,hydraulic engineering,irrigation,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Waterwerk in de hoofdleiding tussen Bandjar en Tjahjana bij Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,hydraulic engineering,irrigation,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Hoofdleiding tussen Bandjar en Tjahjana bij Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,hydraulic engineering,irrigation,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Javaan, vermoedelijk in Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,Javanese,landscapes,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: C.P. du Cloux (midden) met zijn kinderen en vrouw Mary du Cloux-Halewijn (1e, 3e en 4e v.l.), vermoedelijk voor de woning te Banjoemas
Detailbeschrijving/Detailed description: Vermoedelijk op dat moment voorzitter van de Landraad te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,women,family,houses,gardens
Persoon/Person: Cloux-Halewijn, M. du,Cloux, A. du,Cloux, T. du,Cloux, N. du
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1897
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den HaagCollectie: KITLV
Beschrijving/Description: Mary du Cloux-Halewijn (achterste rij 3e v.l.) en haar dochters (voorste rij 3e en 4e v.l.) met een Europees gezelschap, vermoedelijk te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,women,children,family
Persoon/Person: Cloux-Halewijn, M. du,Cloux, T. du,Cloux, N. du
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1897
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: C.P. du Cloux met zijn vrouw Mary du Cloux-Halewijn en dochters, vermoedelijk te Banjoemas
Detailbeschrijving/Detailed description: Vermoedelijk op dat moment voorzitter van de Landraad te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,women,children,family,colonial administrators,courts
Persoon/Person: Cloux, P.C. du,Cloux-Halewijn, M. du,Cloux, T. du,Cloux, N. du
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1897
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den HaagCollectie: KITLV
Beschrijving/Description: C.P. du Cloux met zijn vrouw Mary du Cloux-Halewijn en dochters, vermoedelijk te Banjoemas
Detailbeschrijving/Detailed description: Vermoedelijk op dat moment voorzitter van de Landraad te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,women,children,family,colonial administrators,courts
Persoon/Person: Cloux, P.C. du,Cloux-Halewijn, M. du,Cloux, T. du,Cloux, N. du
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1897
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den HaagCollectie: KITLV
Beschrijving/Description: Lorries met suikerriet onderweg naar de suikeronderneming Klampok bij Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,railway transport,sugar cane,bridges,landscapes,palms,Jawa Tengah,Indonesia
Maker/Artist: Hisgen, O. & Co. / Semarang
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: C.P. du Cloux, voorzitter van de Landraad te Banjoemas, met zijn vrouw Mary du Cloux-Halewijn (2e v.l.) en hun dochters en Anne Halewijn (links), vermoedelijk voor de woning te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,women,children,family,houses,judges
Persoon/Person: Cloux, P.C. du,Cloux-Halewijn, M. du,Cloux, T. du,Cloux, N. du,Halewijn, A.
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1897
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: C.P. du Cloux in de tuin, vermoedelijk op dat moment voorzitter van de Landraad te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,houses,domestic servants,colonial administrators,courts
Persoon/Person: Cloux, C.P. du
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1897
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den HaagCollectie: KITLV
Beschrijving/Description: C.P. du Cloux in zijn kantoor, vermoedelijk voorzitter van de Landraad te Banjoemas
Detailbeschrijving/Detailed description: Met op de muur een verzameling van wapens
Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,colonial administrators,courts,interiors,weapons,judges
Persoon/Person: Cloux, C.P. du
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1897
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Dochters van C.P. du Cloux, vermoedelijk te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,children
Persoon/Person: Cloux, T. du,Cloux, N. du
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1897
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: C.P. Cloux (midden) voorzitter van de Landraad, met de griffier (rechts naast hem) tijdens een zitting te Banjoemas
Detailbeschrijving/Detailed description: Met Indische functionarissen, een Islamitische priester en op de voorgrond de verdachten
Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,courts,colonial administrators,Javanese,priests
Persoon/Person: Cloux, C.P. du
Datum/Date: 1897
Einddatum/End date: 1903
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Mevrouw Moeherie (links) en Wies Babock in de trein op station te Kroja bij Banjoemas
Detailbeschrijving/Detailed description: Op weg naar huis, na verlof op Oost-Java
Trefwoord/Keyword: Banyumas,women,Eurasians,trains,railway stations
Persoon/Person: Moeherie, [...],Babock, W.
Datum/Date: 08-08-1938
Collectie/Collection: Babock, T.M.
Herkomst/Provenance: Smolders, F. / Breda
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Mejuffrouw M. Pels, verpleegster 1e klasse te Banjoemas
Albumtitel: Trefwoord/Keyword: Banyumas,women,European,landscapes,medical personnel
Persoon/Person: Pels, M.
Datum/Date: 1939
Herkomst/Provenance: Brocades - Zaalberg, J.K. / Wassenaar
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Vermoedelijk mejuffrouw M. Pels, verpleegster 1e klasse tijdens een wandeling bij Banjoemas
Albumtitel: Trefwoord/Keyword: Banyumas,women,European,landscapes,medical personnel
Persoon/Person: Pels, M.
Datum/Date: 1939
Herkomst/Provenance: Brocades - Zaalberg, J.K. / Wassenaar


*****