Jumat, 30 April 2010

P O E R W O K E R T O - (1913 ~ 1963)

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Raden Toemenggoeng Ario Tjokroadisoerjo van Poerwokerto met Raden Ajoe
Albumtitel: De Regenten van Midden-Java en hunne Raden Ajoe's
Trefwoord/Keyword: Banyumas,indigenous administration,indigenous administrators,women,Jawa Tengah,Indonesia
Persoon/Person: Tjokroadisoerjo, R.T.A.
Maker/Artist: Hisgen & Co., O. / Semarang
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1930
Herkomst/Provenance: Gulik, R.H. van

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Snijtuin Karangtengah van suikeronderneming Poerwokerto te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,sugar cane,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Administratiekantoor van de Deli Planters Vereeniging te Poerwokerto
Trefwoord/Keyword: employers organizations,offices,Purwakarta,tobacco
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Een leerling van de Normaalschool Poerwokerto aan het speerwerpen tijdens atletiekwedstrijden te Poerworedjo
Albumtitel: Atletiekwedstrijden op Java
Trefwoord/Keyword: athletics,children,games,Purworejo,schools,sport
Datum/Date: 1924
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Groot gezelschap heren, o.a. bestuursambtenaren, in de Bayerische Bierstube te Batavia
Detailbeschrijving/Detailed description: Zittend v.l.n.r.: Dr W.R. Pieters, controleur afdeling Priangan; S.G. Nooteboom, assistent-resident te Soemedang; Th.C. Leeuwendal, assistent-resident t.b.; J.C. Ligtvoet, assistent-resident te Pandeglang; F. van Mourik, assistent-resident voor de bestuurshervorming; mr v.d. Pas; W.J. van Haeften, assistent-resident Batavia; H. ter Laag, resident voor de bestuurshervorming; mr A.P.G. Hens, secretaris van de commissie voor de bestudering van het vraagstuk der stadsvorming; H.J. de Groot, assistent-resident te Madjalengka; D.H. de Jong, agent te Belawan van de KPM; C.E. van Aken (rechts van de paal), agent te Medan van Stoomvaart Mij Nederland; F.A.E. Drossaers, directeur Departement van Binnenlands Bestuur; mr H. Fievez de Malines van Ginkel (links van de paal), resident van Batavia; Charles Olke (II) van der Plas, resident van Cheribon; G. Schwencke, assistent-resident te Bandoeng; B. Boelstra, assistent-resident te Serang; mr A.W. van Zadelhoff, assistent resident voor de bestuurshervorming; G. van Brakel, hoofd van het Kantoor voor de Bevolkingsrubberrestrictie; mr C.C.J. Maassen, adviseur voor agrarische zaken en verplichte diensten; dr W.J. Beck, adviseur voor de bestuurshervorming; mr B.J.G. Hogewind, assistent-resident te Tasikmalaja; mr H.D. van Werkum, assistent-resident te Indramajoe; W.A. van der Capellen, assistent-resident te Poerwokerto; dr A.C. Tobi, assistent-resident t.b.; D.H. Burger, controleur t.b. Staand v.l.n.r.: S.L.J. van Waardenburg, assistent-resident Afd. Bestuurszaken der Buitengewesten; D. van der Meulen, assistent-resident Palembangse Benedenlanden; G.J. Scholten, controleur t.b. voor het Kantoor van de Bevolkingsrubberrestrictie; dr A. Jansen, controleur t.b. voor de bestuurshervorming; C.J. Seegeler, controleur voor politie te Batavia; D. Hoen, asp. controleur t.b.; onbekend; mr A.F. Bulthuis, controleur Afd. Bestuurszaken der Buitengewesten; A.M. v.d. Elst, resident van Bantam; A.A.J. Warmenhoven, adjunct-referendaris op het Bureau voor Regeli Mourik, F. van 0 ym 1995/04/01 1936/03/28 ymd 0 A. Jansen, A.A.J. Warmenhoven, A.C. Tobi, A.F. Bulthuis, A.M. van der Elst, A.P.G. Hens, A.W. van Zadelhoff, B. Boelstra, B.J. Smits, B.J.G. Hogewind, C.C.J. Maassen, C.E. van Aken, C.J. Seegeler, Ch.F.H. Welter, Ch.O. van der Plas, D. Hoen, D. van der Meulen, D.H. Burger, D.H. de Jong, F. van Mourik, F.A.E. Drossaers, F.J. Muller, G. Schwencke, G. van Brakel, G.J. Scholten, H. Fievez de Malines van Ginkel, H. ter Laag, H.D. van Werkum, H.J. de Groot, J.C. Ligtvoet, J.J. Drost, Mr. Van de Pas, N. Commijs, P.M. Adriaanse, R.A.H. Beissel von Gymnich, S.G. Nooteboom, S.L.J. Waardenburg, Th.C. Leeuwendal, W. Schilperoort, W.A. van der Capellen, W.J. Beck, W.J. van Haeften, W.R. Pieters Jakarta Raya, civil servants, restaurants 13x15,5cm Originele foto in het bezit van P. van Mourik, Andel (Album XII)
Trefwoord/Keyword: colonial administrators,Jakarta Raya,restaurants,Indonesia
Persoon/Person: Zadelhoff, A.W. van,Werkum, H.D. van,Welter, Ch.F.H.,Warmenhoven, A.A.J.,Waardenburg, S.L.J.,Tobi, A.C.,Smits, B.J.,Seegeler, C.J.,Schwencke, G.,Scholten, G.J.,Schilperoort, W.,Plas, Charles Olke (II) van der,Pieters, W.R.,Pas, Van de,Nooteboom, S.G.,Muller, F.J.,Mourik, F. van,Meulen, D. van der,Maassen, C.C.J.,Ligtvoet, J.C.,Leeuwendal, Th.C.,Laag, H. ter,Jong, D.H. de,Jansen, A.,Hogewind, B.J.G.,Hoen, D.,Hens, A.P.G.,Haeften, W.J. van,Groot, H.J. de,Fievez de Malines van Ginkel, H.,Elst, A.M. van der,Drost, J.J.,Drossaers, F.A.E.,Commijs, N.,Capellen, W.A. van der,Burger, D.H.,Bulthuis, A.F.,Brakel, G. van,Boelstra, B.,Beissel von Gymnich, R.A.H.,Beck, W.J.,Aken, C.E. van,Adriaanse, P.M.
Datum/Date: 28-03-1936
Collectie/Collection: Mourik, F. van
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Regent van Poerwokerto, Raden Toemenggoeng Mertha dhi Redja, en echtgenote
Trefwoord/Keyword: Banyumas,indigenous administration,women,Jawa Tengah,Indonesia
Persoon/Person: Mertha dhi Redja, R.T.
Techniek/Art technique: Albuminedruk
Maker/Artist: Page, J. / Java
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1863
Herkomst/Provenance: Zoetelief, Uit de nalatenschap van J.P.
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: G.E. Raket (staand voor de boom) met zijn collega's van de Europese Lagere School te Poerwokerto
Albumtitel: Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,schools,teachers,Jawa Tengah,Indonesia
Persoon/Person: Raket, G.E.
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1930
Collectie/Collection: Raket-Bischoff, M.
Herkomst/Provenance: Raket, Mevrouw E.J.C. / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Rijstoogst bij Poerwokerto
Trefwoord/Keyword: Banyumas,harvesting,landscapes,rice,sawah,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1935
Collectie/Collection: Ritman, J.H.
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Kantoor van Jacobson Van den Berg & Co. te Poerwokerto
Trefwoord/Keyword: offices,Purwakarta,trading companies
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1955
Herkomst/Provenance: Triezenberg, R.B. / Leidschendam
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Personeel van Jacobson Van den Berg & Co. te Poerwokerto
Trefwoord/Keyword: office workers,Purwakarta,trading companies
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1955
Herkomst/Provenance: Triezenberg, R.B. / Leidschendam
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Regent van Poerwokerto, Raden Toemenggoeng Mertha dhi Redja
Trefwoord/Keyword: Banyumas,indigenous administration,Javanese,Jawa Tengah,Indonesia
Persoon/Person: Mertha dhi Redja, R.T.
Techniek/Art technique: Albuminedruk
Maker/Artist: Woodbury & Page / Java
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1863
Herkomst/Provenance: Zoetelief, Uit de nalatenschap van J.P.
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Spoorbrug over de Serajoe tussen Poerwokerto en Kroja
Albumtitel: Trefwoord/Keyword: Banyumas,bridges,railways,Jawa Tengah,Indonesia
Maker/Artist: Dusseldorp, Wouter Theodorus van
Datum/Date: June-1930
Collectie/Collection: Sips, L.
Herkomst/Provenance: Sips, L. / Gouda
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Constructie van een spoorwegtunnel voor de Staatsspoorwegen, mogelijk tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Detailbeschrijving/Detailed description: Op een bordje links van het midden staat: K.W. [Kunstwerk] No. 28 [?]. Viaduct W 8m. Pik 134 . 31 K.
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,railways,tunnels,European,workers,Indonesia
Datum/Date: 1914
Einddatum/End date: 1915
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Watertoren op Java (middenachter), mogelijk om stoomlocomotieven van water te voorzien, mogelijk op de spoorlijn in aanleg tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,water distribution,Indonesia,railways
Datum/Date: 1913
Einddatum/End date: 1916
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Constructie van een spoorwegtunnel voor de Staatsspoorwegen, mogelijk op de spoorlijn tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa,construction,railways,tunnels,European,workers,Jawa Tengah,Indonesia
Datum/Date: 1914
Einddatum/End date: 1915
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Constructie van een spoorwegtunnel voor de Staatsspoorwegen, mogelijk op de spoorlijn tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,railways,tunnels,European,workers,Jawa Barat,Indonesia
Datum/Date: 1914
Einddatum/End date: 1915
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Europeanen, vermoedelijk op een sluisbrug, die mogelijk verband houdt met het aanleggen van de spoorlijn tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,bridges,European,houses,Indonesia,railways,construction
Datum/Date: 1913
Einddatum/End date: 1916
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Constructie van een spoorwegtunnel, mogelijk voor de spoorlijn tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,railways,tunnels,European,workers,Indonesia
Datum/Date: 1914
Einddatum/End date: 1915
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Aanleg van een spoorbrug (middenachter) naast een lager gelegen weg (voorgrond), mogelijk voor de spoorlijn tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,roads,workers,Indonesia,bridges,railways
Datum/Date: 1913
Einddatum/End date: 1916
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Europeaan bij de aanleg van een viaduct voor een spoorlijn, mogelijk tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,workers,European,Indonesia,bridges,railways
Datum/Date: 1913
Einddatum/End date: 1916
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Aanleg van een spoorlijn, mogelijk tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,railways,landscapes,construction,workers,Indonesia
Datum/Date: 1913
Einddatum/End date: 1916
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Spoorweg in aanleg, mogelijk tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,landscapes,Indonesia,bridges,railways
Datum/Date: 1913
Einddatum/End date: 1916
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Spoorweg in aanleg, mogelijk tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,railways,Indonesia
Datum/Date: 1913
Einddatum/End date: 1916
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Spoorweg in aanleg, mogelijk tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,workers,Indonesia,railways
Datum/Date: 1913
Einddatum/End date: 1916
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Constructie van de peiler van een spoorweg, mogelijk tussen Cheribon en Kroja ten zuiden van Poerwokerto
Albumtitel: Java 1913-1916
Trefwoord/Keyword: Jawa Tengah,construction,workers,Indonesia,bridges,railways
Datum/Date: 1913
Einddatum/End date: 1916
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Sumber : http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com_memorix&Itemid=28&task=result&cp=1
*****