Rabu, 28 April 2010

B A N J O E M A S (Tempo Doeloe)

Beeldbank de Beschrijving / Images Description :

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Inspectie per motorlorrie, vermoedelijk op de suikerfabriek Kali Bogor te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,plantations,railways,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Inspectie per auto, vermoedelijk op de suikerfabriek Kali Bogor te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: automobiles,Banyumas,plantations,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Residentshuis te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,civil administration,houses,residents,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1900
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Indonesiër tijdens de Eerste Politionele Actie aangetroffen in een gevangenis te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,Indonesian,famine,military,punishment,death,Jawa Tengah,Indonesia
Datum/Date: 16-08-1947
Herkomst/Provenance: Nieuwenhuyzen, J. / Oegstgeest
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Spoorbrug over de Serajoe bij Banjoemas
Albumtitel: Staatsspoor- en Tramwegen
Trefwoord/Keyword: bridges,Cilacap,railways,rivers,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1930
Herkomst/Provenance: Drejer-de Iongh, D. / OestgeestCollectie: KITLV
Beschrijving/Description: Spoorbrug van de Serajoedal Stoomtram Maatschappij over de Kali Serajoe bij Poerwaredja ten noordoosten van Banjoemas
Trefwoord/Keyword: aerial photography,Banyumas,bridges,railways,rivers,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Spoorbrug over de Kali Serajoe ten westen van Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,bridges,railways,rivers,Jawa Tengah,Indonesia
Techniek/Art technique: Albuminedruk
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Spoorbrug over de Kali Serajoe ten westen van Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,bridges,railways,rivers,Jawa Tengah,Indonesia
Techniek/Art technique: Albuminedruk
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Trein op een klein stationnetje in de buurt van Banjoemas, Midden-Java
Trefwoord/Keyword: Banyumas,railway stations,trains,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Collectie/Collection: Nieuwenhuis, A.W.
Herkomst/Provenance: Herfst-Nieuwenhuis, Mevrouw M. / Leiden

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Watervang te Tjilangap, res. Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,waterworks,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1925
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Kruin van de Goenoeng Slamet gezien vanaf Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,volcanoes,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1900
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Suikerfabriek Klampok ten oosten van Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,industrial plants,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Elektrische pompen in suikerfabriek Klampok ten oosten van Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,electric power,industrial plants,interiors,machinery,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Kookpannen en koeltroggen van suikerfabriek Klampok ten zuiden van Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,industrial plants,interiors,machinery,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Locomotiefremise van suikerfabriek Klampok ten oosten van Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,locomotives,railways,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1910
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Afpakruimte in suikerfabriek Klampok, de eerste elektrische, ten oosten van Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,electric power,industrial plants,plantations,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Molentation in suikerfabriek Klampok, de eerste elektrische, ten oosten van Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,electric power,industrial plants,plantations,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Raden Adipati Ario Gondosoebroto van Banjoemas met Raden Ajoe
Albumtitel: De Regenten van Midden-Java en hunne Raden Ajoe's
Trefwoord/Keyword: Banyumas,indigenous administration,indigenous administrators,women,Jawa Tengah,Indonesia
Persoon/Person: Gondosoebroto, R.A.A.
Maker/Artist: Hisgen & Co., O. / Semarang
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1930
Herkomst/Provenance: Gulik, R.H. van

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Regent van Banjoemas
Albumtitel: Photografieën
Trefwoord/Keyword: Banyumas,indigenous administration,Javanese,Jawa Tengah,Indonesia
Maker/Artist: Woodbury & Page / Java
Datumaanduiding/Date information: Voor
Datum/Date: 1868
Collectie/Collection: Muhlenfeld, J.G. en A.
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Javaanse vrouw te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,Javanese,women,Jawa Tengah,Indonesia
Techniek/Art technique: Albuminedruk; goudgetoond
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1880
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: K. Wijbrands, resident van Banjoemas, Midden-Java
Trefwoord/Keyword: Banyumas,colonial administrators,Jawa Tengah,Indonesia
Persoon/Person: Wijbrands, K.
Datum/Date: 1917
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Dochter en zoon van de regent van Banjoemas
Detailbeschrijving/Detailed description: Zij werd later de eerste echtgenote van Nata Ningprang
Trefwoord/Keyword: Banyumas,children,Javanese,women,Jawa Tengah,Indonesia
Techniek/Art technique: Albuminedruk
Maker/Artist: Woodbury & Page / Java
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1870
Herkomst/Provenance: Zoetelief, Uit de nalatenschap van J.P.
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Personeel van de tabaksonderneming Patrik Radja te Banjoemas
Albumtitel: Souvenir onderneming Patik Radja, ca. 1902
Trefwoord/Keyword: Banyumas,houses,personnel,plantations,tobacco,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1902
Herkomst/Provenance: Voskuil, R.P.G.A. / Oosterbeek
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Personeel van de tabaksonderneming Patik Radja te Banjoemas
Albumtitel: Souvenir onderneming Patik Radja, ca. 1902
Trefwoord/Keyword: Banyumas,personnel,plantations,tobacco,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1902
Herkomst/Provenance: Voskuil, R.P.G.A. / Oosterbeek

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Bestuur van de afdeling Soekaradja (Hoen Kiok) van de Vereeniging Tiong Hoa Hwe Koan te Soekaradja
Detailbeschrijving/Detailed description: Midden: vermoedelijk dhr. Tjioeng A Hwe (luitenant der Chinezen van afdeling Banjoemas)
Trefwoord/Keyword: Banyumas,Chinese,clubs,Jawa Tengah,Indonesia
Persoon/Person: Tjioeng A Hwé
Techniek/Art technique: Ontwikkelgelatinezilverdruk (OGZ)
Datum/Date: 1908
Herkomst/Provenance: J.J. Meyer
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Chinese stakingsbrekers op de suikerfabriek Kalibogor te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,Chinese,strikes,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Inheems kantoorpersoneel op de suikerfabriek Kali Bogor te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,Javanese,office workers,plantations,sugar industry,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Wajang orangvoorstelling op de pasar malam te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,trade fairs,wayang orang,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1950
Collectie/Collection: Laak, G. van de
Herkomst/Provenance: Laak, G. van de / Hengelo O.

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Regent van Banjoemas, Raden Adipati Tjakra Negara, met zijn zoon
Albumtitel: Vues de Java
Trefwoord/Keyword: Banyumas,children,indigenous administration,Javanese,Jawa Tengah,Indonesia
Persoon/Person: Tjakra Negara, R.A.
Maker/Artist: Woodbury & Page / Batavia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1863
Herkomst/Provenance: Stockum, van veiling (door G.P. Rouffaer) / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Patih van Pemalang, Raden Toemenggoeng Reksa Negara, met echtgenote tijdens hun verbanning naar Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,indigenous administration,Javanese,Pemalang,women,Jawa Tengah,Indonesia
Persoon/Person: Reksa Negara, R.T.
Techniek/Art technique: Albuminedruk
Maker/Artist: Woodbury & Page / Java
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1863
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Feestelijke opening bij Banjoemas, vermoedelijk van een leiding
Trefwoord/Keyword: Banyumas,irrigation,European,Eurasians,women,feasts,Jawa Tengah,Indonesia
Techniek/Art technique: Albuminedruk
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1880
Collectie/Collection: Nieuwenhuys, R.
Herkomst/Provenance: Nieuwenhuys, R. / Amsterdam

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Landbouwgrond met de Slamet bij Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,volcanoes,agricultural land,landscapes,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1900
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Hoofdleiding tussen Bandjar en Tjahjana bij Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,hydraulic engineering,irrigation,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Hoofdleiding met spoelssluis en doorlaatsluis (rechts) tussen Bandjar en Tjahjana bij Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,hydraulic engineering,irrigation,sluices,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Waterwerk in de hoofdleiding tussen Bandjar en Tjahjana bij Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,hydraulic engineering,irrigation,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Afbrande markt te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,marketplaces,military campaign,Jawa Tengah,Indonesia
Datum/Date: 1947
Einddatum/End date: 1950
Collectie/Collection: Laak, G. van de
Herkomst/Provenance: Laak, G. van de / Hengelo O.

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Duiker in de hoofdleiding tussen Bandjar en Tjahjana bij Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,hydraulic engineering,irrigation,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Duiker in de hoofdleiding tussen Bandjar en Tjahjana bij Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,hydraulic engineering,irrigation,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Waterwerk in de hoofdleiding tussen Bandjar en Tjahjana bij Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,hydraulic engineering,irrigation,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Hoofdleiding tussen Bandjar en Tjahjana bij Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,hydraulic engineering,irrigation,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Onbekend

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Javaan, vermoedelijk in Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,Javanese,landscapes,Jawa Tengah,Indonesia
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1920
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: C.P. du Cloux (midden) met zijn kinderen en vrouw Mary du Cloux-Halewijn (1e, 3e en 4e v.l.), vermoedelijk voor de woning te Banjoemas
Detailbeschrijving/Detailed description: Vermoedelijk op dat moment voorzitter van de Landraad te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,women,family,houses,gardens
Persoon/Person: Cloux-Halewijn, M. du,Cloux, A. du,Cloux, T. du,Cloux, N. du
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1897
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den HaagCollectie: KITLV
Beschrijving/Description: Mary du Cloux-Halewijn (achterste rij 3e v.l.) en haar dochters (voorste rij 3e en 4e v.l.) met een Europees gezelschap, vermoedelijk te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,women,children,family
Persoon/Person: Cloux-Halewijn, M. du,Cloux, T. du,Cloux, N. du
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1897
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag

Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: C.P. du Cloux met zijn vrouw Mary du Cloux-Halewijn en dochters, vermoedelijk te Banjoemas
Detailbeschrijving/Detailed description: Vermoedelijk op dat moment voorzitter van de Landraad te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,women,children,family,colonial administrators,courts
Persoon/Person: Cloux, P.C. du,Cloux-Halewijn, M. du,Cloux, T. du,Cloux, N. du
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1897
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den HaagCollectie: KITLV
Beschrijving/Description: C.P. du Cloux met zijn vrouw Mary du Cloux-Halewijn en dochters, vermoedelijk te Banjoemas
Detailbeschrijving/Detailed description: Vermoedelijk op dat moment voorzitter van de Landraad te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,women,children,family,colonial administrators,courts
Persoon/Person: Cloux, P.C. du,Cloux-Halewijn, M. du,Cloux, T. du,Cloux, N. du
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1897
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den HaagCollectie: KITLV
Beschrijving/Description: Lorries met suikerriet onderweg naar de suikeronderneming Klampok bij Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,railway transport,sugar cane,bridges,landscapes,palms,Jawa Tengah,Indonesia
Maker/Artist: Hisgen, O. & Co. / Semarang
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1915
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: C.P. du Cloux, voorzitter van de Landraad te Banjoemas, met zijn vrouw Mary du Cloux-Halewijn (2e v.l.) en hun dochters en Anne Halewijn (links), vermoedelijk voor de woning te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,women,children,family,houses,judges
Persoon/Person: Cloux, P.C. du,Cloux-Halewijn, M. du,Cloux, T. du,Cloux, N. du,Halewijn, A.
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1897
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: C.P. du Cloux in de tuin, vermoedelijk op dat moment voorzitter van de Landraad te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,houses,domestic servants,colonial administrators,courts
Persoon/Person: Cloux, C.P. du
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1897
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den HaagCollectie: KITLV
Beschrijving/Description: C.P. du Cloux in zijn kantoor, vermoedelijk voorzitter van de Landraad te Banjoemas
Detailbeschrijving/Detailed description: Met op de muur een verzameling van wapens
Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,colonial administrators,courts,interiors,weapons,judges
Persoon/Person: Cloux, C.P. du
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1897
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Dochters van C.P. du Cloux, vermoedelijk te Banjoemas
Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,children
Persoon/Person: Cloux, T. du,Cloux, N. du
Datumaanduiding/Date information: Circa
Datum/Date: 1897
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: C.P. Cloux (midden) voorzitter van de Landraad, met de griffier (rechts naast hem) tijdens een zitting te Banjoemas
Detailbeschrijving/Detailed description: Met Indische functionarissen, een Islamitische priester en op de voorgrond de verdachten
Trefwoord/Keyword: Banyumas,European,courts,colonial administrators,Javanese,priests
Persoon/Person: Cloux, C.P. du
Datum/Date: 1897
Einddatum/End date: 1903
Herkomst/Provenance: Antiquariaat Minerva / Den Haag
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Mevrouw Moeherie (links) en Wies Babock in de trein op station te Kroja bij Banjoemas
Detailbeschrijving/Detailed description: Op weg naar huis, na verlof op Oost-Java
Trefwoord/Keyword: Banyumas,women,Eurasians,trains,railway stations
Persoon/Person: Moeherie, [...],Babock, W.
Datum/Date: 08-08-1938
Collectie/Collection: Babock, T.M.
Herkomst/Provenance: Smolders, F. / Breda
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Mejuffrouw M. Pels, verpleegster 1e klasse te Banjoemas
Albumtitel: Trefwoord/Keyword: Banyumas,women,European,landscapes,medical personnel
Persoon/Person: Pels, M.
Datum/Date: 1939
Herkomst/Provenance: Brocades - Zaalberg, J.K. / Wassenaar
Collectie: KITLV
Beschrijving/Description: Vermoedelijk mejuffrouw M. Pels, verpleegster 1e klasse tijdens een wandeling bij Banjoemas
Albumtitel: Trefwoord/Keyword: Banyumas,women,European,landscapes,medical personnel
Persoon/Person: Pels, M.
Datum/Date: 1939
Herkomst/Provenance: Brocades - Zaalberg, J.K. / Wassenaar


*****